מהו דירקטוריון ניהולי מלווה

תהליך זה כולל צוות שמתלווה ליזם ומהווה יחד איתו דירקטוריון ניהולי לחברה.

תפקידי הדירקטוריון:

אילו בעלי תפקידים אמור לכלול צוות מלווה?

היתרונות