לעומת זאת 50 אחוזים מהמרכיבים שגורמים לאדם לקבל החלטה הנם מרכיבים אישיותיים. ויש הטוענים שאף יותר מכך. מרכיבים אילו הנם חלק קבוע באישיות של האדם ולכן אינם משתנים.